16/9/11

Komfusió s’incorpora a Mésdemil

El grup de la Marina Alta Komfusió és l’últim en incorporar-se al vaixell Mésdemil. Komfusió naix precísament de l’amistat, germanor, escenaris i concerts compartits per dos grups de la Marina, Gatxull i Inseminació, que tal volta en els últims temps s’havien estancat no per capacitat, sinó per falta de constància i tal volta de motivació. Komfusió en eixe sentit significa “Com si fóra fusió” ja que l’entitat i els enormes llegats musicals i socials d’Inseminació i Gatxull no desapareixen, sinó que queden congelats per tal de ser represos en qualsevol moment. El grup entrarà a gravar el seu primer llarga durada a l’estudi Mésdemil, el proper 17 d’octubre.